Anbu Illam in Chennai

Anbu Illam Chennai zet zich al sinds de jaren tachtig in voor het welzijn en de bescherming van de armste kinderen in de Zuid-Indiase miljoenenstad Chennai. De aanpak is structureel en loopt van kleinschalig onderwijs in de sloppenwijken tot aan de opvang en begeleiding van zwerfkinderen. Anbu Illam zorgt ervoor dat deze kinderen kunnen opgroeien tot jonge volwassenen die zelfstandig hun leven kunnen voortzetten.

Veel van de kinderen waarmee Anbu Illam in contact komt hebben om verschillende redenen hun ouderlijk huis (moeten) verlaten. In sommige gevallen zijn één of meer ouders overleden, maar ook gebeurtenissen als seksueel misbruik, gedwongen arbeid of een door armoede uitzichtloze situatie kunnen deze kinderen doen besluiten weg te lopen en te kiezen voor een leven op straat. Wanneer ze in contact komen met Anbu Illam, wordt eerst gekeken of het mogelijk is om ze terug te plaatsen in hun ouderlijk huis of bij andere familieleden. Wanneer het kind echter niet meer terug wil of de situatie dit om andere redenen niet meer toelaat, zal Anbu Illam voor deze kinderen zorgen.

Opvang vindt plaats in één van de vijf opvanghuizen van het project: vier voor jongens en één voor meisjes. In totaal worden er ongeveer 200 kinderen opgevangen. Ze krijgen voedsel, bescherming en medische verzorging. Ze gaan naar school of, wanneer dit niet mogelijk is, krijgen onderwijs op het project. Oudere jongens leren een beroep waarmee ze geld kunnen verdienen om een normaal bestaan op te bouwen. Persoonlijke begeleiding helpt ze hun plek in de samenleving weer terug te vinden.

Naast het werk dat Anbu Illam verricht voor de kinderen die op straat zijn beland, wordt er ook preventief gewerkt in de arme wijken. Hiermee probeert het project te voorkomen dat deze kinderen in eenzelfde situatie terecht zullen komen als hun leeftijdsgenoten op straat. De kinderen worden begeleid naar school en krijgen, waar nodig, bijles en huiswerkbegeleiding van personeelsleden en vrijwilligers van het project. Daarnaast geeft Anbu Illam seksuele voorlichting, onderwijst het de kinderen in hun rechten en wordt er gesproken en samengewerkt met hun ouders. Op deze manier wordt geprobeerd om een gunstige omgeving te creëren waarin de kinderen zich kunnen ontwikkelen en uitzicht krijgen op een toekomst zonder armoede.

Anbu Illam Chennai is een door de Indiase overheid erkende organisatie zonder winstoogmerk. De organisatie is onderdeel van de Salesianen van Don Bosco, een katholieke orde, die zich wereldwijd sterk maakt voor de rechten van kinderen.

Website Anbu Illam Chennai: www.anbuillamchennai.com