Anbu Illam in Nederland

Stichting Anbu Illam Nederland zet zich in voor het verbeteren van de leefomstandigheden en toekomstperspectieven van zwerfkinderen en -jongeren in Chennai, Zuid India. Dit doen we door de activiteiten te ondersteunen van het project dat rechtsreeks werkt met en voor deze kwetsbare groep: Anbu Illam in Chennai.

De stichting in Nederland is een initiatief van zeven vrijwilligers. Zes van ons hebben voor langere tijd bij Anbu Illam in Chennai hebben gewerkt. Daar hebben wij kennis gemaakt met de schrijnende levensomstandigheden van de zwerfkinderen en het goede werk dat Anbu Illam met zorg en toewijding doet. Vanuit ons vertrouwen in de werkwijze van dit project, proberen wij hun werkzaamheden voornamelijk financieel te ondersteunen en fungeren wij als centraal organisatiepunt van de Nederlandse betrokkenen. Op deze manier proberen wij krachten te bundelen en zo het project in staat te stellen zich verder te ontwikkelen.

Stichting Anbu Illam werkt zonder winstbejag en nagenoeg de volledige opbrengst komt ten goede aan het doel. De zogenaamde strijkstok kennen we niet. Voor financiŽle vragen kunt u altijd terecht bij onze penningmeester.

We zijn door de belastingdienst gekenmerkt als algemeen nut beogende instelling.

Klik hieronder als je meer wilt weten over:

De oprichting

Stichting Anbu Illam Nederland is opgericht op 30 november 2007 bij notariskantoor Van Putten en Van Apeldoorn te Ede en is statutair gevestigd in Utrecht.

De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 30.23.27.30 en heeft een bankrekening bij de Rabobank met nummer 14.09.99.736.

Onze doelstelling

De volgende doelstelling(en) zijn opgenomen in de statuten, welke op 30 november 2007 is opgesteld en ondertekend bij notariskantoor Van Putten en Van Apeldoorn te Ede:

De stichting heeft ten doel:

We proberen dit doel te bereiken door:

Het bestuur

De meeste bestuursleden zijn met de straatkinderen van Chennai in aanraking gekomen door zich daar in te zetten voor, en mee te leven op Anbu Illam in Chennai. Allen hebben zij zich hiervoor aangemeld bij commissie Samen, een werkgroep die jongeren de mogelijkheid biedt om voor korte of langere tijd deel te nemen aan straatkinderenprojecten in andere delen van de wereld. Benieuwd naar deze commissie? Kijk dan bij de links op deze website.