Utrecht, 5 juli 2008

Aan alle vrienden, donateurs, oud vrijwilligers en andere betrokkenen bij Don Bosco Anbu Illam Chennai.

Bij dezen willen we iedereen die betrokken is bij Don Bosco Anbu Illam Chennai laten weten dat een lang gekoesterde wens in vervulling is gegaan! Sinds december 2007 bestaat er een Nederlandse geregistreerde stichting: Anbu Illam Nederland. In deze eerste nieuwsbrief willen wij ons graag aan u voorstellen en u informeren over de stichting, de doelstellingen, de werkwijze en de ideeën die er leven.

Oprichting

Anbu Illam Nederland bestaat uit zeven enthousiaste vrijwilligers, waarvan er zes voor kortere of langere tijd bij Anbu Illam Chennai hebben gewerkt, en zich aldaar onder andere hebben ingezet voor het werven van de noodzakelijke fondsen, om het leven van de straatkinderen daar te vergemakkelijken en vooral om ze een toekomst te geven.

Als stichting richten we ons op de ondersteuning van Don Bosco Anbu Illam Chennai, zodat het straatkinderenproject zich verder kan blijven ontwikkelen. Eén centraal organisatiepunt met als doel de krachten te bundelen van de betrokkenen in Nederland en informatie uit te wisselen om tot nieuwe ideeën te komen.

Onze website is te vinden op www.anbuillam.nl.

Over Anbu Illam Chennai

India is een land van schrijnende tegenstellingen. Aan de ene kant is het één van de snelst groeiende economieën te wereld, aan de andere kant leeft een groot gedeelte van de bevolking in mensonterende omstandigheden. Een kwart van de bevolking leeft beneden de armoedegrens en de helft van alle kinderen onder de drie jaar is ondervoed. In een grote stad als Chennai zijn de problemen duidelijk. Cijfers zijn moeilijk te verkrijgen, maar de ellende is dagelijks zichtbaar. Families leven op straat en de sloppenwijken dijen uit. Bovendien zijn er talloze straatkinderen die moeten zien te overleven op straat, zonder de bescherming van ouders. Ze lijden aan ondervoeding en worden vaak slachtoffer van misbruik door politie en oudere lotgenoten.

Anbu Illam helpt deze kinderen door ze een thuis te geven en ze te voorbereiden op een zelfstandig functioneren in de maatschappij. Bovendien probeert de organisatie te voorkomen dat kinderen op straat belanden, door onderwijs en voorlichting te geven onder de armste families van Chennai.

Actueel nieuws!

Met het geld dat al is opgehaald voordat er zelfs maar sprake was van een ondersteunende stichting in Nederland zijn al veel goede dingen gedaan. Het verouderde verblijf is opgeknapt, er zijn horren voor de ramen geplaatst en de jongens hebben bankjes gekregen waar ze aan kunnen studeren.

Op dit moment is het meest acute probleem het gebrek aan sponsoring voor eerste levensbehoeften als medicijnen, voedsel en scholing. Een kleine bijdrage kan een groot verschil uitmaken voor een straatkind. Het vergroten van de capaciteit van de opvanghuizen betekent dat er meer kinderen een kans op een toekomst aangeboden kan worden. We hopen hiermee iedereen voldoende geïnformeerd te hebben en op ieders steun te mogen rekenen!

Namens het bestuur van de stichting Anbu Illam Nederland,

Rieke Righolt
Voorzitter

Statuten

De volgende doelstelling(en) zijn opgenomen in de statuten, welke op 30 november 2007 is opgesteld en ondertekend bij notariskantoor Van Putten en Van Apeldoorn te Ede: De stichting heeft ten doel:

De stichting beoogt niet het maken van winst.

De stichting tracht haar doel te bereiken door:

De stichting zal iedere maand een vergadering beleggen, zonodig zal dit vaker voorkomen. De bestuursleden functioneren op vrijwillige basis en ontvangen géén vergoeding voor hun werkzaamheden. Alle donaties komen direct en doelgericht ten goede aan het project. Mocht iemand de statuten willen inzien dan is deze op te vragen bij een van de bestuursleden.