Commissie Samen: een werkgroep die jongeren de mogelijkheid biedt om voor korte of langere tijd deel te nemen aan straatkinderenprojecten in andere delen van de wereld.