Uitbreiding van het opvanghuis voor meisjes

Het meisjeshuis met de nieuwe verdieping.

Met het bedrag van bouwbedrijf Kuijpers dat overblijft kan een andere grote wens grotendeels worden vervuld: het plaatsen van een eerste verdieping op het opvanghuis voor meisjes. Het meisjeshuis, dat door Anbu Illam in 2006 is opgericht, vangt op dit moment al veel meer meisjes op dan de 30 meisjes die er eigenlijk maximaal in passen. Bovendien komt Anbu Illam wekelijks in contact met nieuwe meisjes die onderdak en opvang nodig hebben. Hoewel dit gedeeltelijk ten koste gaat van onder andere de ruimte en privacy van de meisjes die er nu worden opgevangen, zijn het juist de meisjes die al bij Anbu Illam wonen die vinden dat de nieuwe meisjes niet terug naar de straat gestuurd kunnen worden. De meiden weten immers hoe hard het leven op straat voor ze is en aan welke gevaren ze worden blootgesteld. Hieruit blijkt de noodzaak om het gebouw uit te breiden om zo meer meisjes een veilig onderdak, verzorging, begrip en scholing te kunnen bieden. Dit alles kan nu dankzij Kuipers en een aantal particuliere sponsors gerealiseerd worden!

In januari 2008 is met de verbouwing begonnen. Verwacht wordt dat de nieuwe verdieping eind april klaar zal zijn. Zodra er meer informatie en foto's beschikbaar zijn, zullen deze uiteraard op de website worden geplaatst.

Bibliotheek

Een boekenkast uit de bibliotheek.

Belangrijk voor Anbu Illam is dat de kinderen niet alleen met veel liefde worden opgevangen, maar ook dat ze gedurende de jaren waarin ze bij Anbu Illam wonen, worden voorbereid op een zelfstandig leven. Hiervoor is scholing en praktijkgerichte opleiding van groot belang. Onlangs kreeg Stichting Anbu Illam Nederland van een particuliere sponsor een aanzienlijk bedrag om in het nieuwe opvanghuis MKB Nagar een bibliotheek op te zetten. Aangezien dit hoog op ons verlanglijstje stond, zijn wij hiermee erg blij. Er kunnen nu schoolboeken, informatieve boeken, verhalen- en woordenboeken worden aangeschaft. De kinderen in het tehuis mogen elke week 2 boeken lenen en bij zich houden. Niet alleen is dit heel bijzonder omdat deze kinderen het niet gewend zijn om dingen voor zichzelf te krijgen, ook leren ze hiermee goed met verantwoordelijkheid om te gaan.